2313018866

Έχετε ερωτήσεις σχετικά
με τις υπηρεσίες μας;
Θα αξιολογηθούμε
την κατάσταση σας
και θα βρούμε τη σωστή λύση
για εσάς!

Μυοκτονία αρουραίοι

Οι αρουραίοι συναντώνται πλέον παντού σε ένα αστικό περιβάλλον.

Τα πολλά απόβλητα και σκουπίδια που υπάρχουν στις πόλεις αποτελούν τροφή για τους αρουραίους και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς.

Τα τρωκτικά κάνουν ζημιές στους χώρους που δραστηριοποιούνται ενώ αποτελούν και πηγή υγειονομικού κινδύνου.

Η μυοκτονία για αρουραίους ακολουθεί τρία βήματα

Επιθεώρηση

Γίνεται σχολαστική επιθεώρηση των χώρων σας και εντοπίζονται οι εστίες των εντόμων. Παράλληλα καταγράφεται η σοβαρότητα της προσβολής.

Εφαρμογή

Κατά τη διάρκεια της μυοκτονίας γίνονται ενέργειες για να δοθεί οριστική λύση. Αρχικά σφραγίζονται τα σημεία που μπορεί να ήταν η είσοδος των τρωκτικών στο χώρο. Στη συνέχεια τοποθετούνται παγίδες για να συλληφθούν οι αρουραίοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται η γρήγορη εξόντωση των αρουραίων χρησιμοποιούνται τρωκτικοκτόνα δολώματα λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε δεύτερη επίσκεψη σε ευαίσθητους χώρους και ενώ είναι σίγουρο πως το πρόβλημα με τους αρουραίους λύθηκε, μπορεί να γίνει απολύμανση με εκνέφωση και ταυτόχρονη περισυλλογή περιττωμάτων ή ψόφιων τρωκτικών.

Προληπτικά μέτρα

Μετά το πέρας της μυοκτονίας οι τεχνικοί μας θα σας συμβουλεύσουν πως να κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας τους αρουραίους.

Ενέργειες πριν και μετά την εφαρμογή

Εγγυήσεις πριν και μετά την εφαρμογή

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε για την απεντόμωση κατσαρίδας είναι εγκεκριμένα από το αρμόδιο Υπουργείο και δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον άνθρωπο.

Οι τεχνικοί μας θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη χρέωση που έχει συμφωνηθεί. Δεν θα υπάρξει καμία έξτρα χρέωση όσο δύσκολες και εάν είναι οι απαιτήσεις μιας εφαρμογής.

Υπάρχει ευελιξία στα ωράρια που μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα και κάποιος τεχνικός μας θα είναι διαθέσιμος για εσάς σύμφωνα με αυτό.