Μυοκτονία για ποντίκια

Τα ποντίκια βρίσκονται σχεδόν παντού και πολλά σπίτια έχουν αυτά τα ανεπιθύμητα “κατοικίδια”. Τα πολλά απόβλητα και σκουπίδια που υπάρχουν στις πόλεις αποτελούν τροφή για τα ποντίκια και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς. Τα ποντίκια κάνουν ζημιές στους χώρους που δραστηριοποιούνται ενώ αποτελούν και πηγή υγειονομικού κινδύνου.

Η μυοκτονία για ποντίκια ακολουθεί τρία βήματα

Επιθεώρηση του χώρου

Γίνεται σχολαστική επιθεώρηση των χώρων σας και εντοπίζονται οι εστίες των ποντικιών καθώς και τα σημεία από τα οποία έχουν εισβάλει στο χώρο σας. Παράλληλα καταγράφεται και η σοβαρότητα της προσβολής.

Εφαρμογή μυοκτονίας 

Κατά τη διάρκεια της μυοκτονίας γίνονται ενέργειες για να δοθεί οριστική λύση. Αρχικά σφραγίζονται τα σημεία που μπορεί να ήταν η είσοδος των τρωκτικών στο χώρο. Στη συνέχεια τοποθετούνται παγίδες για να συλληφθούν τα ποντίκια. Σε ορισμένες περιπτώσεις που απαιτείται η γρήγορη εξόντωση των ποντικιών χρησιμοποιούνται τρωκτικοκτόνα δολώματα λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Σε δεύτερη επίσκεψη σε ευαίσθητους χώρους και ενώ είναι σίγουρο πως το πρόβλημα με τα ποντίκια λύθηκε, μπορεί να γίνει απολύμανση με εκνέφωση και ταυτόχρονη περισυλλογή περιττωμάτων ή ψόφιων τρωκτικών.

Προληπτικά μέτρα

Μετά το πέρας της μυοκτονίας οι τεχνικοί μας θα σας συμβουλεύσουν
πως να κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας τα ποντίκια.

Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το αρμόδιο Υπουργείο και δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον άνθρωπο.

Οι τεχνικοί μας θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη χρέωση που έχει συμφωνηθεί. Δεν θα υπάρξει καμία έξτρα χρέωση όσο δύσκολες και εάν είναι οι απαιτήσεις μιας εφαρμογής.

Υπάρχει ευελιξία στα ωράρια που μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα και κάποιος τεχνικός μας θα είναι διαθέσιμος για εσάς σύμφωνα με αυτό.

Ενέργειες πριν και μετά την εφαρμογή

  • Εάν υπάρχει κατοικίδιο στο σπίτι καλό είναι να ενημερώσετε στην πρώτη μας επικοινωνία.
  • Καλό είναι πριν την επίσκεψή μας να απομακρυνθούν υλικά που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για μυοκτονία.
  • Μην κρατάτε σκουπίδια για αρκετό διάστημα στο σπίτι σας.

Επιπλέον πληροφορίες για ποντίκια εδώ