Σφράγισμα σημείων εισόδου παρασίτων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ολοκληρωμένη καταπολέμηση παρασίτων. Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε υπηρεσίες που σκοπό έχουν να αποκλείσουν την είσοδο παρασίτων σε ένα χώρο.
Με τη χρήση υλικών που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εργασίες σφράγισης ανοιγμάτων που αποτελούν είσοδο για παράσιτα μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό των παρασίτων από τον χώρο σας.
Ειδικά σε περιπτώσεις που υπήρξε δραστηριότητα τρωκτικών, η σφράγιση τέτοιων σημείων κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποτραπεί μελλοντική προσβολή από τρωκτικά.