Η εταιρεία μας στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, έλαβε Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει και είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς επίσης και Πιστοποιητικό για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει και είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Η πιστοποίηση και η αντίστοιχη έκδοση των πιστοποιητικών έγιναν από το φορέα πιστοποίησης LETRINA S.A.