ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η εταιρεία μας παρέχει επαγγελματικά προγράμματα ελέγχου παρασίτων για όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Σκοπός μας είναι να διατηρεί η επιχείρηση σας την άριστη εικόνα στους πελάτες της με παράλληλη εξάλειψη των υγειονομικών κινδύνων.

Είτε πρόκειται για μία μεγάλη βιομηχανία τροφίμων είτε για ένα μικρό κατάστημα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύστερα από επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης.

Τα επαγγελματικά προγράμματά μας είναι ευέλικτα και μπορεί να είναι από μεμονωμένες εφαρμογές ώστε να λυθεί άμεσα κάποιο πρόβλημα μέχρι ετήσια συμβόλαια που περιλαμβάνουν τακτικές προληπτικές εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παραγωγής ή διάθεσης τροφίμων θα ήταν καλύτερο να έχουν σύμβαση ελέγχου παρασίτων για τους παρακάτω λόγους:
  • Για να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. και των άλλων υγειονομικών υπηρεσιών που προβλέπουν να γίνονται τακτικές εφαρμογές ελέγχου παρασίτων και να τηρείται φάκελος με το ιστορικό των επισκέψεων.
  • Για να προσφέρουν ένα άριστο περιβάλλον στους πελάτες και το προσωπικό τους απαλλαγμένο από υγειονομικούς κινδύνους.
  • Για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα απαλλαγμένα από παράσιτα.
  • Για να προλαμβάνουν ζημιές που μπορεί να προέρχονται από δραστηριότητες των παρασίτων και ιδιαίτερα των τρωκτικών.

Είδη παρασίτων που μπορεί να εντοπιστούν σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Για εμάς όλοι οι επαγγελματικοί χώροι δεν είναι ίδιοι. Έχουν διαφορετικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και υπηρεσιών ώστε να έχει η επιχείρηση σας την καλύτερη δυνατή κάλυψη στη μάχη με τα παράσιτα.

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επαγγελματικούς χώρους:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι τεχνικοί μας θα επιθεωρήσουν σχολαστικά τους χώρους σας και θα καταγράψουν τους κινδύνους που διατρέχει η επιχείρηση σας σε ότι αφορά την παρουσία παρασίτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μετά την επιθεώρηση θα ακολουθήσουν προτάσεις που έχουν να κάνουν με προληπτικά μέτρα. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με καλύτερη σφράγιση του χώρου, με αποκλεισμό κάποιων σημείων ή με εργασίες καθαριότητας σε συγκεκριμένα μηχανήματα και χώρους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ανάλογα με το εμβαδόν της επιχείρησης. Όλες οι εντομοπαγίδες μας είναι κατασκευασμένες από πολύ ποιοτικά υλικά και είναι κατάλληλες για χώρους τροφίμων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν δολωματικούς σταθμούς με τρωκτικοκτόνα εξωτερικά και μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών εσωτερικά της επιχείρησης.  Όλες οι παγίδες που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλείας και πολύ γερής κατασκευής.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ

Οι τεχνικοί μας θα κάνουν ψεκασμούς εξωτερικά και περιμετρικά της επιχείρησης για την πρόληψη κατά των ερπόντων εντόμων. Επίσης θα ελέγχουν τις παγίδες ερπόντων εντόμων που θα υπάρχουν εντός της επιχείρησης, θα καταγράφουν τα ευρήματα και θα λαμβάνονται επιπλέον μέτρα εάν αυτό απαιτείται.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οι τεχνικοί μας θα αλλάζουν τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς και θα καταγράφουν τις καταναλώσεις. Επιπλέον θα ελέγχουν τις μηχανικές παγίδες για τυχόν σύλληψη κάποιου τρωκτικού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EMITTER

Σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση λύση σε πρόβλημα παρουσίας τρωκτικού, γίνεται προσωρινή εγκατάσταση του συστήματος emitterμέχρι να συλληφθεί το τρωκτικό. Αμέσως μετά θα υπάρξει ασύρματη ειδοποίηση ώστε να γίνει άμεση απομάκρυνση του τρωκτικού από το χώρο.

φυλλάδιο του emitter.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής από έρποντα έντομα και κυρίως από κατσαρίδες, ακολουθείται η θερμική μέθοδος απεντόμωσης σε μηχανήματα ή στο χώρο. Με ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία μας θερμαίνεται ο προσβεβλημένος χώρος ή τα μηχανήματα στους 56οC, με ασφάλεια και διαρκή έλεγχο με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας. Σε αυτή τη θερμοκρασία όλες οι μορφές των εντόμων, ακόμη και τα αυγά τους,  εξοντώνονται και μάλιστα με ατοξικό τρόπο.

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει θερμική κάμερα για τον γρηγορότερο εντοπισμό παρασίτων. Τα παράσιτα και ειδικότερα τα τρωκτικά έχουν θερμοκρασία σώματος συνήθως υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται και έτσι μπορεί ναεντοπιστούν λόγο αυτής της διαφοράς της θερμοκρασίας. Με αυτό τον τρόπο γίνονται αμεσότερα οι εργασίες μυοκτονίας και πολλές φορές προλαμβάνονται χειρότερες καταστάσεις.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Η σωστή σφράγιση ανοιγμάτων και ρωγμών στους χώρους της επιχείρησής σας ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που σας παρέχουμε στη μάχη ενάντια στα παράσιτα. Αυτή η φαινομενικά εύκολη εργασία μπορεί να αποδειχτεί άδικος κόπος γιατί τα παράσιτα και ειδικά τα τρωκτικά μπορεί να βρουν τον τρόπο να τρυπήσουν ή να καταστρέψουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την σφράγιση. Η εταιρεία μας διαθέτει τα καταλληλότερα υλικά σφράγισης που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτή τη χρήση και σας εγγυάται για την χρόνια ανθεκτικότητά τους.

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Για περιπτώσεις παρουσίας πτηνών εξωτερικά ή πολλές φορές εσωτερικά της επιχείρησης, η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων απώθησης πτηνών που μπορεί να περιλαμβάνει ακίδες, δίχτυα και τζελ εκφοβισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ON SITE

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα για pestcontrol. Με τη χρήση αυτού του προγράμματος οι τεχνικοί μας καταγράφουν άμεσα και ενώ βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους όλα τα ευρήματα. Έτσι δεν παραποιούνται στοιχεία και περιορίζονται τα ανθρώπινα λάθη κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Ταυτόχρονα υπάρχει σιγουριά στη μεταφορά των δεδομένων αφού ταυτόχρονα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε εσάς ενώ αποστέλλονται και στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας.

Εργοστάσια παραγωγής τροφίμων

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Καταστήματα λιανικής πώλησης

Υπηρεσίες υγείας

Σχολεία

Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις σε Αεροδρόμια και Μεταφορές