Αράχνες

Αναγνώριση

Οι αράχνες είναι έντομα και ανήκουν σε διαφορετική κλάση από τα έντομα και είναι αυτή των αραχνοειδών. Είναι συγγενικό είδος με τα τσιμπούρια και όχι με τις κατσαρίδες. Είναι εύκολο να τις διακρίνουμε επειδή έχουν οχτώ πόδια και δεν έχουν κεραίες όπως τα έντομα.

Ανίχνευση

Είναι πολύ εύκολο να διακρίνουμε τις αράχνες σε ένα χώρο γιατί δημιουργούν τους χαρακτηριστικούς ιστούς τους.

Επιπτώσεις

Στην Ελλάδα δεν παρατηρήθηκαν είδη αραχνών που να είναι δηλητηριώδη. Συνεπώς δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων.

Πρόληψη

Η καλύτερη μέθοδος πρόληψης κατά των αραχνών είναι να περιορίσουμε τις πηγές τροφής τους που αποτελούνται από άλλα έντομα. Έτσι εάν σε ένα μέρος δεν υπάρχουν μυρμήγκια, κατσαρίδες και άλλα έντομα τότε οι αράχνες θα αναζητήσουν αλλού την τροφή τους.
  • Άμεση και στοχευμένη επέμβαση
  • Συνετή χρήση φάρμακων
  • Συνδυασμό εφαρμογών
  • Επικέντρωση στην ασφάλεια
  • Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου
  • Ανάλυση και καταγραφή των αποτελεσμάτων
  • Προσφορές και εκπτώσεις κατά περιόδους
  • Εγγύηση αποτελέσματος